prof. dr hab. Ryszard Koziołek

literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego, znawca twórczości Henryka Sienkiewicza i nie tylko, przewodniczący jury Nagrody Literackiej Nike (2015).