O uniwersytecie | misja

Opierając się na przekonaniu, że wszystkie dzieci chcą się uczyć i czerpią z tego radość, że uczą się na wiele sposobów i że nauka nie musi kończyć się po wyjściu z klasy, mając do dyspozycji najlepsze akademickie wzorce i doświadczenie dydaktyczne, podjęto decyzję o utworzeniu z dniem 1 czerwca 2009r. UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO DZIECI.

Od kwietnia 2011r. UŚD należy do stowarzyszenia The European Children’s Universities Network EUCU.NET, będąc jednym z 24. członków założycieli. Istotą koncepcji "uniwersytetów dzieci" jest organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez naukowców i nauczycieli akademickich w laboratoriach, salach i aulach wydziałów uniwersyteckich. Celem Uniwersytetu Śląskiego Dzieci jest organizowanie dialogu pomiędzy dziećmi a środowiskiem naukowym i akademickim oraz rozbudzanie i rozwój talentów wszystkich jego studentów.

 

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
JM Rektor UŚ
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 

 

dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ
Dziekan Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ

 

Patronat nad działaniami Uniwersytetu Śląskiego Dzieci objął
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek