Rodzice semestr letni 2016/2017

Wykłady Uniwersytetu Śląskiego Dzieci odbywają się w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4, w Katowicach

 

Semestr letni

data grupa godzina   temat, prowadzący, streszczenia
18.02.2017

Poszukiwacze
Odkrywcy
Młodzi Naukowcy
Eksperci

 9.00
11.00
13.00
11.00

 

dr hab. Beata Ecler – Nocoń
Razem czy osobno? Kilka refleksji na temat wychowania zróżnicowanego płciowo

4.03.2017

Poszukiwacze
Odkrywcy
Młodzi Naukowcy
Eksperci

 9.00
11.00
13.00
11.00

 

Bruno Żółtowski
Współczesny dorosły w obliczu wyzwania: multizadaniowy rodzic, partner, pracownik

22.04.2017

Poszukiwacze
Odkrywcy
Młodzi Naukowcy
Eksperci

 9.00
11.00
13.00
11.00

 

Lidia Bień
Psychologiczno – pedagogiczne podstawy rozwoju  i wychowania dzieci oraz młodzieży – czyli jak efektywnie wspierać, motywować, inspirować własne dziecko w rozwoju

13.05.2017

Poszukiwacze
Odkrywcy
Młodzi Naukowcy
Eksperci

 9.00
11.00
13.00
11.00

 

dr n. med. Krystyna Bochenek –Klimczyk
Choroby układu krążenia - to głównie od nas zależy czy staniemy się elementem niechlubnej statystyki.

10.06.2017

Poszukiwacze
Odkrywcy
Młodzi Naukowcy
Eksperci

 9.00
11.00
13.00
11.00

 

Lidia Bień
Psychologiczno-pedagogiczne konteksty twórczej aktywności dzieci i młodzieży, czyli korzyści jakie płyną z edukacji poprzez sztukę (teatr, taniec, muzyka, plastyka)