Mała Akademia Teatru i Tańca Flooreski

Mała Akademia Teatru i Tańca Flooreski  Uniwersytetu Śląskiego Dzieci to Grupa Twórcza, która powstała w 2013 r. Skupia ona studentów Uniwersytetu Śląskiego Dzieci w różnym wieku, utalentowanych aktorsko, tanecznie i muzycznie, a także pełnych twórczego zapału oraz pragnących prezentować się na scenie przed szeroką publicznością.

W skład MATT UŚD wchodzą studenci reprezentujących wszystkie grupy wiekowe:  Poszukiwacze, Odkrywcy, Młodzi Naukowcy oraz Eksperci.
Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach:

 • aktorskich
 • tanecznych
 • modelingu

Głównym założeniem programowym oraz nurtem edukacji artystycznej realizowanej w MATT jest wszechstronny rozwój osobowości, talentu, pasji oraz zainteresowań dzieci i młodzieży w oparciu o: teatr – taniec – muzykę.

Program edukacji artystycznej MATT stanowi wprowadzenie młodych artystów w świat sztuki scenicznej wielu ekspresji, w formie realizacji widowisk oraz spektakli teatralnych, budowanych w aspekcie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej z zastosowaniem gry aktorskiej, tańca i muzyki oraz różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Istotnym założeniem edukacyjnym jest zapoznanie dzieci i młodzieży z profesjonalną terminologią wybranych zagadnień oraz kształtowanie umiejętności autoprezentacji w kreowaniu wizerunku nie tylko artystycznego.

Podczas twórczych spotkań dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach Małej Akademii Teatru i Tańca stymulują procesy intelektualne poprzez zapamiętywanie roli (tekstu), układów tanecznych i ruchowych, a także zdolności analizy i interpretacji utworów literackich. Doskonalą także grę aktorską, jako umiejętność „wchodzenia w rolę”, pracują z żywym słowem, ćwiczą dykcję, emisję głosu, budują choreografię, ruch sceniczny, operują kostiumem i rekwizytem.
W ramach zajęć tanecznych zapoznają się z różnorodnymi technikami i stylami, takimi jak: taniec nowoczesny z elementami baletu, taniec kreatywny, charakterystyczny, modern, jazz, czy hip - hop.

Realizując kolejne zadania taneczne i ruchowe młodzi twórcy lepiej rozumieją konieczność pracy nad techniką tańca, koordynacją ruchową, świadomością transformacji ruchu w przestrzeni. Rozwijają poczucie estetyki i harmonii wykonywanych elementów, kroków, czy figur tanecznych, ich właściwej synchronizacji, ekspresji, dynamiki oraz ogólnego wyrazu artystycznego kompozycji choreograficznych, inspirowanych fabułą realizowanego spektaklu teatralnego.

Kreatywnym działaniom aktorskim oraz ruchowym i tanecznym MATT stale towarzyszy muzyka. Jej różnorodność oraz tematyka ściśle związane są z rodzajem zajęć oraz realizowanym spektaklem teatralnym. Stały kontakt dzieci i młodzieży z wartościami jakie niosą z sobą kompozycje muzyczne w sposób znaczący wpływa na rozbudzanie wrażliwości muzycznej, stymulowanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, tempa, dynamiki oraz rozumienie klimatu i umiejętność interpretacji ruchowej utworów muzycznych.
Jak wiemy, muzyka łagodzi obyczaje, wprowadza w pozytywny nastrój, a także stanowi nieodłączny element wielu działań artystycznych.

Spotkania Małej Akademii Teatru i Tańca stanowią również formę aktywnego spędzania czasu wolnego oraz relaksu, uwalniającego od napięć i stresu dnia codziennego. Wyzwalają pozytywne uczucia i emocje wśród dzieci i młodzieży, które podczas wspólnych spotkań podejmą różnorodne role artystyczne oraz kolejne twórcze wyzwania.
W atmosferze wzajemnej akceptacji i empatii młodzi twórcy budują pozytywne relacje w grupie rówieśniczej, nawiązują liczne przyjaźnie, a także zdobywają poczucie własnego progresu i wartości, prezentując swe artystyczne osiągnięcia przed przyjaciółmi, a następnie przed szeroką publicznością.

Edukacja artystyczna MATT realizowana jest z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych metod oraz form pracy, wyzwalających wszechstronną, wielotorową ekspresję oraz potencjał twórczy dzieci i młodzieży.
Proponowane zagadnienia prezentowane są w formie improwizacji, etiud, obrazków tanecznych i ruchowych, miniatur, inscenizacji i widowisk teatralnych, w oparciu o autorskie scenariusze, reżyserię, opracowanie choreograficzne, muzyczne, kostiumologiczne i scenograficzne.

Zajęcia w Rektoracie UŚ ul. Bankowa 12

Program Małej Akademii Teatru i Tańca

 1. Gra aktorska
  • Elementarne zadania aktorskie
  • Budowanie postaci, wchodzenie w rolę
  • Dykcja
  • Emisja głosu
  • Praca z tekstem
  • Interpretacja prozy i wiersza
  • Sceny dialogowe
  • Konstruowanie zdarzenia scenicznego
  • Monologi
  • Improwizacja
  • Drama
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w sztuce
 3. Ekspresja
 4. Ruch sceniczny:
  • Plastyka ruchu, estetyka, harmonia
  • Elementy rytmiki
  • Praca z kostiumem i rekwizytem
  • Stosowanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego
 5. Choreografia kompozycji tanecznych (wybrane zagadnienia):
  • Taniec klasyczny (balet)
  • Taniec nowoczesny
  • Modern
  • Jazz
  • Taniec kreatywny
  • Taniec historyczny
  • Taniec charakterystyczny
  • Improwizacja
 6. Praca przed obiektywem
 7. Realizacja spektakli teatralnych prezentowanychna scenie przed szeroką publicznością

Utalentowani artystycznie studenci tworzący Małą Akademię Teatru i Tańca Uniwersytetu Śląskiego Dzieci aktywnie uczestniczą w wielu twórczych działaniach i przedsięwzięciach edukacyjnych. Ogromnym sukcesem MATT stała się prezentacja podczas obchodów V Jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego Dzieci spektaklu teatralnego „Mały Książę” na scenie Akademii Muzycznej w Katowicach.
Kolejnym wyzwaniem artystycznym MATT stał się spektakl „Alicja po drugiej stronie lustra” połączony z Pokazem Mody kolekcji ubiorów znanego projektanta odzieży dziecięcej – Firmy MMDadak.
W tej odsłonie studenci Uniwersytetu Śląskiego Dzieci mieli niepowtarzalną okazję zaprezentować się na scenie Filharmonii w Katowicach w podwójnej roli – aktorek i aktorów, a także modelek i modeli. Pierwszym sprawdzianem własnych umiejętności w rolach modelek i modeli była zrealizowana w ubiegłym semestrze profesjonalna sesja fotograficzna, która oprócz nowych doświadczeń artystycznych wniosła mnóstwo radości i zabawy utrwalonych w pamiątkowej fotografii.

MATT aktywnie uczestniczy również w realizowanych projektach edukacyjnych. Jednym z nich jest „From Here to there”, projekt pomiędzy Studentami z Grecji i Polski.

Jeśli jesteś twórczy i dynamiczny, masz poczucie humoru i lubisz wyzwania - dołącz do nas! Mała Akademia Teatru i Tańca serdecznie zaprasza!

Przystąpić do MATT można w ciągu całego semestru, po wcześniejszym udziale w przesłuchaniach.
Studenci kontynuujący zajęcia z poprzedniego semestru  nie są zobowiązani do udziału w przsłuchaniach.

Serdecznie zapraszamy studentów UŚD oraz osoby nie będące naszymi studentami.

Zajęcia MATT odbywają się cyklicznie w sali gimnastycznej oraz w Strefie Aktywności Studenta,
w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12, Katowice.

Harmonogramy oraz inne istotne informacje dostępne są w zakładce Terminarze spotkań.

Rodziców oczekujących na studentów uczestniczących w zajęciach LED oraz MATT, serdecznie zapraszamy do korzystania z wygodnych pomieszczeń  z dostępem do Internetu, w Strefie Aktywności Studenta, w Rektoracie UŚ, które będą udostępniane na czas zajęć.

 

Videorelacja z widowiska  „Alicja po drugiej stronie lustra”:  https://www.youtube.com/watch?v=s9Y9Xwir_m4

 

https://www.facebook.com/usdzieci/photos/a.952342588166351.1073741910.198074290259855/952342638166346/?type=3&theater

https://www.facebook.com/kanclerzilona/photos/a.489689497877563.1073741875.298768620302986/489689674544212/?type=3​

https://www.facebook.com/usdzieci/photos/ms.c.eJw9kdmRBDEIQzPa4rKB~;BPbaWTxM1VvJIFw97GqkojMirS~;Bh~_NOOpFjlLV39~_PVaD78qdnN1mhc56emX~;1scFf9Bv8Rr~_hz1lO~_Jdr~;Mo~_7uMP9nH0F~;b3HN25zxt6PA4Ds1~;Ex7L3BPJGPgKd~_34~;X7~_T5Dt6LSOvzF~_Dzn0X~;szlmbf3pE5~_3z99dL~;kuVcu783Z59u~;sG~;fvxw659eZecb3qAbL40b~_MN~;IF~;ON9wru6wa~;eS068~;g9Why6kHOY97TO~;bf9HzGtiiE~-.bps.a.952888028111807.1073741911.198074290259855/952888044778472/?type=3​