Terminarz spotkań

Terminarz spotkań.

Semestr letni roku akademickiego 2021/2022

Odpracowanie zajęć za I semestr:

 1. 26 lutego
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 2. 5 marca
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

II semestr:

 1. 19 marca
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 2. 26 marca
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 3. 2 kwietnia 
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 4. 9 kwietnia
  godz. 15.00-16.30 LED
  godz. 16.35-18.05 MATT Flooreski
 5. 14 maja
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 6. 21 maja
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 7. 4 czerwca
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski
 8. 25 czerwca
  godz. 10.00-11.30 LED
  godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

 

Miejsce zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w Rektoracie UŚ, ul. Bankowa 12, sala gimnastyczna nr 102, szatnia nr 102 a – aktualna numeracja: sala gimnastyczna B1.1, szatnia B1.1a lub w salach dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego Dzieci ul. Uniwersytecka 4, Katowice. Wybrane zajęcia realizowane będą również na scenie Uniwersytetu Śląskiego ul. Uniwersytecka 4.

 

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022:

27.11. 2021 (przesłuchania wstępne dla nowych uczestników oraz zajęcia dla kontynuujących studentów)
godz. 10.00-11.30
LED – taniec nowoczesny z elementami baletu, choreografia
godz. 11.35-13.05
MATT Flooreski – zajęcia teatralne oraz ruch sceniczny

04.12.2021
godz. 10.00-11.30 LED
godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

18.12.2021
godz. 10.00-11.30 LED
godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

15.01.2022
godz. 15.30-17.00 LED
godz. 17.05-18.35 MATT Flooreski

22.01.2022
godz. 10.00-11.30 LED
godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

29.01.2022
godz. 10.00-11.30 LED
godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

05.02.2022
godz. 15.30-17.00 LED
godz. 17.05-18.35 MATT Flooreski

12.02.2022
godz. 10.00-11.30 LED
godz. 11.35-13.05 MATT Flooreski

Miejsce zajęć.

Zajęcia odbywać się będą w Rektoracie UŚ, ul. Bankowa 12, sala gimnastyczna nr 102, szatnia nr 102 a lub w salach dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego Dzieci ul. Uniwersytecka 4, Katowice. Wybrane zajęcia realizowane będą również na scenie Uniwersytetu Śląskiego ul. Uniwersytecka 4.

Godziny zajęć.

Zgodnie z terminarzem zajęć na rok akademicki 2021/2022.

Rekrutacja na zajęcia.

Do grup twórczych LED oraz MATT Flooreski mogą przystąpić także dzieci i młodzież niebędące studentami Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Rekrutacja na zajęcia odbywa się podczas całego roku akademickiego, po wcześniejszym zgłoszeniu kandydata drogą e-mail i ustaleniu terminu przesłuchań wstępnych (lub do wyczerpania miejsc).

Warunkiem koniecznym, aby zostać uczestnikiem zajęć tanecznych jest ukończony piąty rok życia, aby zostać uczestnikiem zajęć teatralnych – ukończone 7 lat.

Kontakt:
uniwersytet.slaski.dzieci.21@gmail.com 
lub
bien.lidia@gmail.com

* forma zajęć może ulec czasowej zmianie z bezpośredniej na online (lub czasowemu zawieszeniu) w przypadku konieczności spowodowanej sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.